Zablokuj Preloader

Kadra

dr Joanna Ropka – Dyrektor Przedszkola

Pochodzę z Krakowa, studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej na AGH w specjalności fizyka komputerowa. Na ostatnim roku studiów wyjechałam na staż do CERNu, co zapoczątkowało mój 10-letni pobyt w Genewie. Na Uniwersytecie Genewskim zrobiłam doktorat z krystalografii (w Polsce odpowiednikiem jest fizyka ciała stałego), pracując z tzw. hydrogen storage materials. Były to badania struktur materiałów, które mogły być potencjalnymi zasobami paliwa do samochodów wodorowych.

Po powrocie do Polski w 2011 r. otworzyłam małe jednoodziałowe przedszkole w Słomnikach oraz pracowałam jako czyny nauczyciel fizyki i matematyki. Dało mi to ogromne doświadczenie wczesnego nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych w czasie pracy z kilkulatkami. Uczestniczyłam także w szkoleniach i projektach dotyczących pracy z dzieckiem zdolnym („Małopolskie talenty”).

Przez 3 lata zajmowałam się  propagowaniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych w postaci intensywnych zajęć dodatkowych opierających się o przeprowadzenie  eksperymentów w ramach projektu „Inżynier 4.0- Satelita PK Słomniki Flying Lab” wykonywanego z ramienia Politechniki Krakowskiej.

W międzyczasie, począwszy od liceum, wraz z moim pobytem zagranicznym, cały czas pomagałam uczniom (także studentom) w matematyce oraz innych przedmiotach ścisłych na indywidualnych lekcjach – pozwoliło mi to bardzo dokładnie poznać różne systemy nauczania, gdyż pracowałam z dziećmi uczącymi się w systemie polskim, francuskim, szwajcarskim, USA oraz GB. Różnice między tymi systemami zainteresowały mnie tak bardzo, że zaczęłam bliżej przyglądać się różnym podejściom do nauczania nie tylko w różnych krajach, ale w różnych systemach edukacyjnych (Montessori, walfdorskim, norweskim, itp.). Wiedzę, którą zdobyłam, wykorzystuję w codziennej pracy z uczniem, starając się pokazać wszystkim, że matematyka nie tylko nie jest trudna, ale że można się nią zachwycać.

mgr Wiktoria Matusik – Wicedyrektor Przedszkola

mgr Dorota Gąsior – pracownik sekretariatu

mgr Aleksandra Marchańska – Nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studia II stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Wczesne Wspomaganie Rozwoju. W pracy z dziećmi najbardziej lubię zabawy muzyczno-ruchowe oraz prace plastyczne, w których dzieci pokazują własną ekspresję twórczą. Moimi zainteresowaniami jest głównie świat literatury, a także podróżowanie. Jestem pogodną i empatyczną osobą, która podąża za zainteresowaniami dzieci.

mgr Elżbieta Roman  nauczyciel przedszkolny

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie ukończyłam studia I stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia II stopnia z pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną. Następnie ukończyłam studia I stopnia na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoje kwalifikacje podnosiłam również w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji gdzie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam tytuł nauczyciela kontraktowego. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu i szkole. W pracy nastawiona jestem na budowanie pozytywnych relacji w grupie opartych na zrozumieniu i szacunku.

mgr Teresa Pietrzyk-Pałka – Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu oraz studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2018r. podnosząc swoje kwalifikacje ukończyłam studia podyplomowe nadające tytuł terapeuty integracji sensorycznej oraz kurs terapeuty ręki. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych. Pracę zawodową rozpoczęłam zaraz po studiach i kontynuuję ją do dziś w charakterze samodzielnego wychowawcy grup przedszkolnych. Prowadzę również zajęcia z elementami terapii ręki oraz terapii SI. W pracy z najmłodszymi zależy mi na tym,aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczenie,aby podejmowały próby, mimo napotykanych błędów.

mgr Aleksandra Nawrocka – Nauczyciel

Katarzyna Karnia – Nauczyciel

Jestem studentką na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Ignatianum w Krakowie. Moją największą pasją jest muzyka. Od dziecka śpiewam i gram na keyboardzie, od kilku lat gram również na gitarze. W pracy z dziećmi najbardziej lubię organizować prace plastyczne, w których mogą pokazać swoją kreatywność oraz własną wizję świata.

mgr Iwona Barczyk – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Oligofrenopedagog, Logopeda szkolny, Neurologopeda

– „Nauczanie Początkowe” – wydz. Pedagogiki i Psychologii UŚl. w Katowicach;

– „Kształcenie Zintegrowane z Logopedią Szkolną i Profilaktyką Pedagogiczną” – Studia podyplomowe, wydz. Pedagogiki i Psychologii UŚl. w Katowicach;

– „Sztuka w szkole – plastyka, muzyka” – Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach;

– „Oligofrenopedagogika” – Kurs kwalifikacyjny – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji;

– „Neurologopedia” – Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wydział zamiejscowy w Krakowie. 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

• wspieram dziecko w stawianiu pierwszych kroków w nauce; 

Oligofrenopedagog:

 • rozpoznaję nieprawidłowości w rozwoju dziecka; 
 • dobieram indywidualne metody nauczania do jego potrzeb i możliwości; 

Logopeda szkolny i neurologopeda:

 • przez zabawę ćwiczę aparat mowy; 
 • eliminuję wady wymowy („l zamieniam w r” ); 

Neurologopedia pomaga mi podejmować nowe wyzwania, z którymi mierzę się w prowadzonym przeze mnie Gabinecie logopedyczno – pedagogicznym. 

Tam spotykam się z tymi, którzy potrzebują większego wsparcia, co zapewniam w indywidualnej terapii; 

Podczas wieloletniej praktyki w zawodzie, nauczyłam się: 

 • słuchać dzieci i ich rodziców, 
 • wsłuchiwać się w ich potrzeby i wychodzić im naprzeciw;

Uczyłam się, żeby uczyć, bo wiem, że nauka może być wspaniałą przygodą. I na taką przygodę zabieram każdego młodego człowieka, który trafia pod moje „skrzydła”. 

Poczucie bezpieczeństwa i harmonijny rozwój stawiam na pierwszym miejscu, a uśmiech na twarzy dziecka, po każdym naszym spotkaniu, zawsze był, jest i będzie dla mnie największą nagrodą. 

mgr Ewa BaranPedagog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta ręki dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika w zakresie  rewalidacji  z terapią pedagogiczną. Moje  kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach , szkołach masowych i specjalnych, przedszkolach i szkołach integracyjnych. 

Pragnąc rozwijać i poszerzać swoją wiedzę i pasję ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach Logopedia i Neurologopedia.  

Swoje doświadczenie zdobywałam w szkołach podstawowych oraz w prywatnym gabinecie terapeutycznym. 

Niektóre kursy i szkolenia, które ukończyłam:

 • Wybrane elementy techniki Dennisona w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  zorganizowane przez Świętokrzyskie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Doskonalenie metod pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnień
 • Seplenienie miedzy zębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
 • Mowa bezdźwięczna – diagnoza ,metody korekcji i terapia logopedyczna
 • Funkcje prymarne i ich wpływ na wady zgryzu i wymowy

Moją  pasją są także górskie wędrówki i przełęcze. Największe moje osiągnięcia to próba wejścia na Mont Blanc 4 809m n.p.m i przejazd przez Passo dello Stelvio 2 757m n.p.m

Motto: To co jest naszą słabością, może okazać się naszą największą siłą. I że właśnie osoba po której by się tego najmniej spodziewać, może odmienić bieg historii.. Sarah J.Maas

mgr Svetlana Makarova-Dyrcz nauczyciel muzyki, gry na pianinie

Jestem nauczycielką rytmiki, muzyki i gry na pianinie, z wieloletnim i wielokulturowym doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Samarze (Rosja). Doświadczenie zawodowe zdobywałam już jako studentka, podczas praktyk w szkołach państwowych i prywatnych, wykorzystujących różne metody, w tym waldorfską, Montessori i Carla Orffa. Praktyczne doświadczenie zdobywałam również w trakcie studiów w Niemczech, gdzie przez kilka lat uczyłam gry na pianinie. W tym czasie wypracowałam swój autorski program nauczania. W Polsce jestem od 15 lat, pracowałam tu w kilku krakowskich przedszkolach i prywatnej szkole artystycznej – tam również stworzyłam swój własny program autorski.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam nie tylko podczas pracy w zawodzie, ale także prowadząc zajęcia taneczne i rytmiczne w szkołach i domach kultury oraz wielokrotnie pełniąc funkcję wychowawcy kolonijnego. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie aktywne uczestnictwo, wspólne, kreatywne muzykowanie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności teoretycznych w praktyce. W szkole Da Vinci lubię pracować, bo lubię pracę z dziećmi i mogę tu swobodnie wykorzystywać swoje doświadczenie.

mgr Katarzyna Kmita pedagog

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodziną. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach pedagogika społeczno- opiekuńcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Przez ponad dekadę działałam w ZHP jako instruktorka prowadząc drużyny oraz organizując wypoczynek letni i zimowy. Jestem trenerem pracy metodą treningu grupowego i posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktycznych i rozwijających kompetencje społeczne. 

Pracuję w ujęciu systemowym, opierając się na wiedzy i  doświadczeniu w pracy z dzieckiem i rodziną zdobyte podczas pracy i wielu szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Dodatkowo posiadam kwalifikacje mediatora, kierownika wycieczek, ratownika medycznego i animatora tańców i zabaw dla dzieci. Współpracuję z psychologami i superwizorami, by doskonalić metodykę pracy.

W rozwoju osobistym i zawodowym stawiam na edukację poprzez doświadczenie i rozumienie sytuacji, które nas dotykają i poruszają. Mam przekonanie, że spełnienie w życiu jest oparte na samoświadomości i umiejętności rozeznawania potrzeb swoich i innych osób. 

Często w pracy z dziećmi korzystam ze spacerów, wycieczek, zajęć kulinarnych i zabaw grupowych. Są to także moje osobiste sposoby na relaks i spędzanie czasu z rodziną.  

Aleksander Pazdro – Instruktor Sportu

Instruktor sportu, trener piłki nożnej kl. II, instruktor lekkiej atletyki, trener przygotowania motorycznego dzieci i młodzieży, uczestnik Akademii Młodego Trenera, koordynator grup dziecięcych w szkółce piłkarskiej, działacz ponad 100 letniego klubu piłkarskiego, obecnie podnoszący swoje kwalifikacje trenerskie podczas stażu w Akademia Stal Rzeszów. W zawodowym kontakcie z najmłodszymi od 17 roku życia, działając w myśl zasady: nauka poprzez aktywną zabawę, skupiając się na rozwijaniu sportowej pasji wśród dzieci i młodzieży.