Zablokuj Preloader

Wartości w edukacji

Budujemy dobre relacje, by dzieci czuły się bezpieczne, dzięki czemu będą miały możliwość zrównoważonego rozwoju i harmonijnego zdobywania wiedzy. Sądzimy, że poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego jest najważniejszym warunkiem do tego, aby dzieci były otwarte na naukę nowych rzeczy. Poczucie bezpieczeństwa buduje w dzieciach obecność nauczyciela, który jest przewodnikiem i przyjacielem, ale nie kumplem, a także klarowne zasady, które wspólnie ustalamy i do których się stosujemy.

Uczymy empatycznej komunikacji jako niezbędnego sposobu głębszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, konfliktami i budowania dobrych relacji. U nas jest miejsce na to, by widzieć siebie w różnych sytuacjach, również tych konfliktowych. Konflikty są dla nas szansą na pogłębienie relacji. Staramy się, aby dorosły był mediatorem, który wysłuchuje i nie narzuca rozwiązań, a pomaga dzieciom je odnaleźć.

Tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz otwartości na różnorodność. Chcemy, aby w naszej szkole każdy czuł się dobrze takim, jaki jest. Staramy się wspierać postawy tolerancji i wrażliwości na jakkolwiek rozumianą ,inność”. Wierzymy, że otwartość i brak uprzedzeń są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie.

Jesteśmy nastawieni na współpracę. Jest dla nas dużo ważniejsza i cenniejsza niż rywalizacja.