Zablokuj Preloader

Przykładowy plan dnia

06:30 – 08:20

Zabawy swobodne

Nasz dzień, rozpoczyna się od zabaw swobodnych w sali przedszkolnej, gdzie dzieci inicjują własne zabawy i zainteresowania. Oglądają wybrane przez siebie książeczki, bawią się w wymyślone przez nie zabawy, również jest to czas ,w którym zachęcamy dzieci do wspólnych gier planszowych, układanek tematycznych, wspólne wytwarzanie pozytywnej atmosfery w grupie zajmuje nam czas do śniadania. 

08:20 – 08:30

Czynności higieniczne

Przed każdym posiłkiem wprowadzamy czynności samoobsługowe oraz sanitarno-higieniczne. 

08:30 – 08:50

Śniadanie

08:50 – 09:00

Czynności higieniczne

09:00 – 09:30

Zajęcia dydaktyczne

Po skończonym śniadaniu, realizujemy zajęcia dydaktyczne, rozbudzając u dzieci zainteresowanie otaczającym go światem. Dostosowujemy potrzeby do grupy, przez różnorodne środki dydaktyczne, eksperymenty, zagadki, a także przez samodzielne doświadczanie. Nie brakuje wielu zabaw ruchowych, które są niezbędne w tym wieku rozwojowym. 

09:30 – 10:00

Zajęcia ruchowo-sportowe

Dbamy o ruch dzieci, również poprzez codzienne zajęcia sportowe, które mają na celu przede wszystkim kształtowanie sprawności, rozwijanie motoryki dużej oraz małej. 

10:00 – 10:45

Zajęcia muzyczne/plastyczne/kulinarne

Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia muzyczne, których celem jest rozbudzanie w dzieciach twórczych zachowań, poprzez śpiew, aktywny odbiór muzyki oraz instrumentacje. Raz w tygodniu prowadzimy zajęcia plastyczne, różnorodnymi technikami. Zachęcamy w ten sposób dzieci do kreatywności, ale przede wszystkim do odkrywania przyjemności z tworzenia. Raz na dwa tygodnie organizujemy w grupie zajęcia kulinarne, które cieszą się niezwykłym powodzeniem. Dzieci chętnie przygotowują przekąski.

10:45 – 11:20

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym/ spacery w obrębie przedszkola/wyjścia do lasu.

11:20 – 11:30

Czynności higieniczne

11:30 – 12:00

Zupa

12:00 – 13:45

Relaksacja (grupa młodsza),Zabawy swobodne w sali lub na zewnątrz/ zajęcia muzyczne/ zajęcia dodatkowe.

13:45 – 14:00

Czynności higieniczne

14:00 – 14:30

Drugie danie

14:30 – 15:30

zabawy dowolne w sali/ zabawy w ogrodzie przedszkolnym/ zajęcia dodatkowe/ język angielski

15:30 – 15:40

Czynności higieniczne

15:40 – 16:00

Podwieczorek

16:00 – 18:00

Zajęcia mieszane, dowolne zależne od dnia

Zajęcia dodatkowe/ zabawy w ogrodzie przedszkolnym/indywidualizacja pracy (nadrabianie zaległości, praca z dzieckiem zdolnym), zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych