Zablokuj Preloader

Oferta edukacyjna

Jak wygląda szkoła naszych marzeń?

Tworząc ją wiedzieliśmy, że musi być taka, jaką od zawsze chcieliśmy dla swoich dzieci. Patrzyliśmy przez
pryzmat rodzica (bo sami nimi jesteśmy), ale również przez pryzmat dzieci – reprezentowała je grupa
naszych własnych

Jest zbudowana na dobrych relacjach, aby dzieci czuły się bezpiecznie i ze spokojem mogły zdobywać
wiedzę. Atmosfera wzajemnego szacunku jest wartością podstawową

Komunikacja jest priorytetem – zarówno na linii nauczyciel-dziecko jak i nauczyciel-rodzic, ale również
nauczyciel-nauczyciel

Uczymy dzieci jak się uczyć

Ćwiczymy praktyczne umiejętności – zarówno te bezpośrednio związane z przedmiotami szkolnymi, jak i te
związane z autoprezentacją, które pomogą dzieciom znaleźć swoje miejsce w obecnej rzeczywistości

Oparta jest na 4 głównych filarach:

 • Przedmioty humanistyczne i sztuka
 • Przedmioty ścisłe
 • Języki obce
 • Sport

Każda dziedzina nauki jest u nas tak samo ważna i rozwijana u dzieci.
Każde dziecko kryje w sobie talent – naszym zadaniem jest pomóc mu go odkryć.
Chcemy, aby dzieci potrafiły odnaleźć radość w odkrywaniu świata i jednocześnie odnosiły sukcesy na
egzaminach.
Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe.

Czym jeszcze charakteryzujemy się jako szkoła?

Mamy doskonale wykształconych pedagogów
Jesteśmy innowacyjni:

 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • stawiamy na korelacje przedmiotów
 • promujemy prace projektowe wśród dzieci
 • dbamy aby dzieci rozwijały się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • poszukujemy inspiracji w nurtach Montessori, waldorfskiej, fińskiej
 • dzielimy się na klasy, ale nie mamy dzwonków i czerwonego długopisu
 • nie mamy tradycyjnych ocen (doceniamy a nie oceniamy!)
 • nie mamy zadań domowych
 • kształcimy przez ruch na świeżym powietrzu

Organizacja pracy szkoły

Godziny otwarcia szkoły: 7:00 – 18.00

Szkoła jest otwarta 12 miesięcy w roku, również w ferie i wakacje.

Nie pracujemy w dni ustawowo wolne od pracy oraz 24, 31 grudnia.

Co oferujemy w ramach czesnego?

 • realizację podstawy programowej
 • zajęcia z języka angielskiego (5 x tyg.) + dodatkowe zajęcia rozwijające mające na celu podniesienie
  kompetencji uczniów i osiągnięcie wysokich wyników podczas konkursów
 • zajęcia z języka hiszpańskiego z native speaker (2 x tyg.) lub język rosyjski (1 x tyg.)
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze + dodatkowe zajęcia rozwijające i przygotowujące uczniów do
  konkursów
 • zajęcia sportowe rozwijające ogólne sprawności fizyczne – zajęcia W-F 2 x tyg., basen 1 x tyg., oraz zajęcia taneczne 1x tyg.
 • zajęcia muzyczne (2 x tyg.)
 • świetlice tematyczne (językowa, humanistyczno-artystyczna, matematyczno-przyrodnicza, sportowa)
 • zajęcia z autoprezentacji pomagające uczniom podnieść swoją samoocenę, świadomość własnych
  wartości i umiejętnego przedstawienia siebie ( zajęcia w języku polskim i angielskim), zajęcia z
  savoir-vivre